Gizlilik Politikamız

KULLANICI VE GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sitenin ve mobil uygulamanın genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar aşağıda belirtilen şartlar, kurallar

ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin www.esraseziskigili.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen

şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.esraseziskigili.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer

alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

www.esraseziskigili.com işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya

da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını

saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer. www.esraseziskigili.com, kullanıcılarına siteye ya da

mobil uygulamasına her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de

geçerlidir.

1. Kullanım ve Gizlilik Kuralları

www.esraseziskigili.com’un tüm üyelerine açıktır. Site ve mobil uygulaması üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site ya da mobil uygulama kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi

veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters

düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

1.b. Site ya da mobil uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla

paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı

sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri

kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir

kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.d. Sitenin ya da mobil uygulamanın güvenliğini tehdit edecek, sitenin, mobil uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını

engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

2. İçerik Kullanımı

2.a. www.esraseziskigili.com bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki

tüm bilgi, resim, markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde

sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve

bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil

uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere,

değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,

postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet

sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. www.esraseziskigili.com’un burada açıkça

belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

2.b. www.esraseziskigili.com sitesi ve mobil uygulamasına iletilen tüm eleştirilerin hakkı Esra Seziş Kiğılı’ya aittir, istenildiği taktirde

tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.a. www.esraseziskigili.com 'u ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara

daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı

ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına

sunduğu deneyimi geliştirmek ve www.esraseziskigili.com'un geliştirmektir.

3.b. Kullanıcı, www.esraseziskigili.com sitesi ve mobil uygulaması hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler,

Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.esraseziskigili.com'un internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmetlerine ilişkin

olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek

hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.c. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.esraseziskigili.com'un ve mobil uygulamasını kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı

hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde

bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.d. www.esraseziskigili.com'un ve mobil uygulaması ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve

tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden

sorumlu tutulamaz.

3.e. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.esraseziskigili.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye

ve sitenin mobil uygulamasına giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

www.esraseziskigili.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı

www.esraseziskigili.com'a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.f. Bu internet sitesi ve mobil uygulama www.esraseziskigili.com Kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya

referans içerebilir. www.esraseziskigili.com'un, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.g. www.esraseziskigili.com'un, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi

tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS,

telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe www.esraseziskigili.com'un kendisine yönelik yukarıda

belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.h. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen

belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.i. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen

“Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm

hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile

üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle www.esraseziskigili.com uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul

eder. 

www.esraseziskigili.com, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek

zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Hizmet Sürekliliği

4.a www.esraseziskigili.com'un taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın

tek taraflı değişiklik yapabilir. www.esraseziskigili.com'un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti

sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder.

www.esraseziskigili.com da herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile

sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları,

www.esraseziskigili.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitesinin veya mobil uygulama hizmetlerinin kullanımı o andan

itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.esraseziskigili.com sitesine ya da

mobil uygulamasına göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın www.esraseziskigili.com tarafından tek taraflı olarak

sona erdirilebilir.

4.b Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya

da sipariş verdiği andan itibaren kullanıcı gizlilik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya

işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz

kalacaktır.

5. Gizlilik Politikası

www.esraseziskigili.com, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep

etmektedir. Toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için

www.esraseziskigili.com'un bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede ya da mobil uygulama üzerinden yapmış

olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler www.esraseziskigili.com'un tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

Üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle

paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

www.esraseziskigili.com, Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır. Reklam

ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı

reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, www.esraseziskigili.com tarafından verilen reklamları,

kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara

ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile

reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No,

cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla

kullanılmaktadır.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, www.esraseziskigili.com ve mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer

verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin www.esraseziskigili.com'da ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri

temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere www.esraseziskigili.com tarafından ve Google

dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak

zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak

amacıyla hiçbir şekilde www.esraseziskigili.com ve mobil uygulaması veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu

şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.esraseziskigili.com'un ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız ya da telefonunuz arasında

gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Bizlere her zaman aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece

müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi

mümkün değildir.

www.esraseziskigili.com'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen

tıklayınız.” linkine tıklayarak, ya da site üzerinden "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve

duyuru e-postalarını almak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.esraseziskigili.com daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) talep

etmektedir. www.esraseziskigili.com'da toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin

yapılabilmesi için www.esraseziskigili.com bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede ya da mobil uygulama üzerinden

yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler www.esraseziskigili.com tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

Üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle

paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

www.esraseziskigili.com, Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır. Reklam

ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı

reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, www.esraseziskigili.com'u tarafından verilen reklamları,

kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara

ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile

reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No,

cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla

kullanılmaktadır.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, www.esraseziskigili.com ve mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer

verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin www.esraseziskigili.com'a ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel

alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere www.esraseziskigili.com tarafından ve Google dahil

üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak

zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak

amacıyla hiçbir şekilde www.esraseziskigili.com ve mobil uygulaması veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu

şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.esraseziskigili.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız ya da telefonunuz arasında

gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Bizlere her zaman aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece

müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi

mümkün değildir.

www.esraseziskigili.com'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen

tıklayınız.” linkine tıklayarak, ya da site üzerinden "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Reklam ve

duyuru e-postalarını almak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz. 

ESRA SEZİŞ KİĞILI

Adres: Vali Konağı Caddesi No:58,Nişantaşı İstanbul

Telefon: -

Fax: -

Email:info@esraseziskigili.com