Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

a. SATICI:

Unvan : ESRA SEZİŞ KİĞILI (Bundan böyle “SATICI”olarak anılacaktır) 

Adres:  Vali Konağı Caddesi No:58 Nişantaşı - İstanbul / TÜRKİYE

MERSİS No : -

Telefon : -

Fax : -

E-mail : info@esraseziskigili.com

Ürün İade Adresi : Vali Konağı Caddesi No:58 Nişantaşı - İstanbul / TÜRKİYE

b. MÜŞTERİ/ALICI:

Adı/Soyadı :

Adres :

Telefon :

E-posta :

MADDE 2 - KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ'nin SATICI'ya ait esraseziskigili.com internet sitesinden elektronik

ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak

27.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli

Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını

kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

İş bu kısımda Sözleşme konusu ürün/hizmetin çeşidi, adedi, markası, modeli, rengi, satış fiyat ve teslimata

ilişkin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Ürün Adı , kodu : … adet

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. MÜŞTERİ, internet sitesi veya mobil aplikasyon vasıtasıyla sipariş vermesi ya da ödeme yapması halinde,

bunun gerçekleşmesi ile işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiğini ve işbu sözleşmede belirlenen koşullarla bağlı

olduğunu kabul eder.

4.2. MÜŞTERİ, www.esraseziskigili.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm

vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının MÜŞTERİ tarafından

karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim

bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan

eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı

kanallarla SATICI’ya ulaştırabilir.

4.3. Malın teslimatı, SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra, taahhüt

edilen sürede yapılır. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak

koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler

içinde açıklanan süre içinde ALICI veya ALICI'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu

adreste bulunan kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre

uzatım hakkını saklı tutar.

4.4. Mal/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI'ya aittir ve siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı

altında yansıtılacaktır. SATICI, www.esraseziskigili.com web sitesinde teslimat ücretinin kendisince

karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

4.5. ALICI, elektronik ortamda verdiği bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlarda bu

durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ve doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder.

4.6. SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi

durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon,

e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün

süreyle dondurabilir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu

süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için

siparişi iptal eder.

4.7. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka

kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.9. Kargo firmasının, ürünün ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle siparişi

verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.10. ALICI’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene ederek tahrip olmuş, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk

tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız

ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir.

4.11. SATICI, sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte

belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden

sorumludur.

4.12. Ürün hakkında onarım talep edilmesi halinde Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen

süreler uygulanır.

4.13. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan

ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.14. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme

konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi

dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün

tedarik edebilir.

4.15. SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması

halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün

tedarik etme hakkı saklıdır, ancak Tüketici, satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle

tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğü süresi dolmadan kendisine bildiren SATICI’nın, ürün

bedelini iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder. Tüketici, ürünün stoklarda bulunmadığı kendisine

bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesi hususunda talep

ileri süremeyecektir.

4.16. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış

olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Ödemeli gönderi ya da

posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden ve onay alınmadan gerçekleştirilen ödeme yöntemleri

kabul edilmez. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI

ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.17. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet

Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz

kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün

bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç)

gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.18. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi nakliyeyi

engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu

ALICI'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve

sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat

masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden

14 (On dört) gün içinde nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

4.19. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet

Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından

iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden

sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin

herhangi bir şekilde müdahalede bulunması ya da bu sebeple bir sorumluluk ya da yükümlülüğü

bulunmamaktadır.

4.20. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.esraseziskigili.com'dan alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın

sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını gerçeğe aykırı yazmasından

dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

4.21. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden

SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek

müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından da sorumlu değildir. Sistem hatalarına

dayalı olarak ALICI SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1. Tüketici, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde

hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek

sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre

sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması

kararlaştırılmışsa, ALICI ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan tüm masraflar ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo ya

da Teslim Kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir. Yurtdışından sipariş verilen ve yurtdışına

teslimatı yapılan şiparişlerde, ALICI’nın değişim talep etmesi ya da ürünü iade etmesi halinde, tüm masraflar

ve tüm kargo bedelleri ALICI’ya aittir. Değişim ve iade sebebiyle hem teslim edilen ülkede hem de Türkiye’de

doğabilecek gümrük vergisi, harç v.s. ve bu sebeple ortaya çıkacak diğer tüm masraflar ve ekstra maliyetler

ALICI’ya aittir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde

belirtilen fax, telefon ya da elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkı kapsamında

ürünün mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde yer alan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

5.4. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul

etmektedir.

5.5. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde;

a) 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal

ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası

kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte,

eksiksiz ve hasarsız olarak,

teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli

MÜŞTERİ’ye iade edilir.

5.7. Cayma hakkının kullanılması ve sözleşmede hüküm altına alınan diğer sebeplerle ürün bedelinin

ALICI’ya iadesi durumunda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü

şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’ya geri

ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra,

Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil

tarafların mağdur duruma düşmemesi için, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf

hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade

tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde

ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay

daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

5.8. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği

ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile

iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan,

5.5.’de detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına

iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür

gereğince yapılacaktır.

5.8. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade

edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı

tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde

olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi

sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) İç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin

sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin

sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-

içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin

sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara

ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin

sözleşmeler.

ı) Ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri

depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde

iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 7 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile

yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu

durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep

edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli

ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl

Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya

ikametgâhının bulunduğu yerdeki İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, İl Hakem Heyetine veya Tüketici

Mahkemesine yapabilir.

MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri

tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır

delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil

sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret iş bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda

onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

MÜŞTERİ/ALICI                                                                            

SATICI

Ad - Soyad :

TC: Kimlik Numarası:

E-Posta Adresi :

Tarih :